Radio Cymru (Dash Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

Aled Hughes: 16/03/2018 - Seren o frig siartiau Singapore yn y Chwedegau, Madog, Dysgu Colli a Byw yn y Ffindir.
Aled Hughes: 19/03/2018 - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau.
Aled Hughes: 20/03/2018 - Defnyddio termau anifeilaidd i fychanu pobol, geneteg yn newid yn y gofod a'r gog.
Aled Hughes: 21/03/2018 - Nic Parry, Ffilmio Cudd, Tom a Jerry a Llyncu Pils!
Aled Hughes: 22/03/2018 - Y Black Panther, dilyn y bêl gron i China, cael eich claddu yn Abaty Westminster a bocsio.
Aled Hughes: 23/03/2018 - Not available till 10:00am on Fri 23rd(GMT) - Cystadleuaeth codio, cofio Gwyn Thomas, byw yn Zimbabwe a phwysigrwydd Iolo Morgannwg.
Ar Eich Cais: 18/03/2018 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: 17/03/2018 - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Ar y Marc: 24/03/2018 - Not available till 9:00am on Sat 24th(GMT) - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Beti a'i Phobol: Mair Jones, Dinbych - Beti George yn sgwrsio gyda Mair Jones, un o sefydlwyr Ymddiriedolaeth MaryDei.
Beti a'i Phobol: Mair Jones, Dinbych - Beti George yn sgwrsio gyda Mair Jones, un o sefydlwyr Ymddiriedolaeth MaryDei.
Bore Cothi: 16/03/2018 - Cwsg, Givenchy a Ras y Cwpan Aur!
Bore Cothi: 19/03/2018 - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi.
Bore Cothi: 20/03/2018 - Sgwrsio am sgons, garddio a'r gwanwyn.
Bore Cothi: 21/03/2018 - Cyd-ddigwyddiadau, arferion darllen, Castell Powys ac enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes
Bore Cothi: 22/03/2018 - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi sy'n trafod bandiau, bwyd a byw gyda Dyslecsia.
Bore Cothi: 23/03/2018 - Not available till 12:00pm on Fri 23rd(GMT) - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi.
Bwrw Golwg: 18/03/2018 - John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol.
Byd Amaeth: 17/03/2018 - Dei Tomos yn sgwrsio am Yr Academi Amaeth.
Byd Amaeth: 24/03/2018 - Not available till 6:30am on Sat 24th(GMT) - Newyddion a sgyrsiau am fyd amaeth gyda Dei Tomos.
Byd Huw Stephens: 22/03/2018 - Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol.
Camp Lawn: 17/03/2018 - Abertawe v Tottenham Hotspur yn y Cwpan FA a Cymru v Ffrainc yn y Chwe Gwlad.
Camp Lawn: 24/03/2018 - Not available till 5:30pm on Sat 24th(GMT) - Chwaraeon, yn cynnwys sylw i gemau pêl-droed a rygbi'r prynhawn.
Caniadaeth y Cysegr: 17/03/2018 - R. Alun Evans yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfa yng Nghynwyl Elfed.
Caniadaeth y Cysegr: 17/03/2018 - R. Alun Evans yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfa yng Nghynwyl Elfed.
Caniadaeth y Cysegr: 24/03/2018 - Not available till 6:00am on Sat 24th(GMT) - Detholiad o emynau.
Cofio: Ffrainc - Ffrainc yw'r thema ar ymweliad wythnosol John Hardy ag archif Radio Cymru.
Cofio: Ffrainc - Ffrainc yw'r thema ar ymweliad wythnosol John Hardy ag archif Radio Cymru.
Dal Pen Rheswm: 22/03/2018 - Sgwrs i geisio rhoi'r byd yn ei le.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: 19/03/2018 - Cofio'r Rhyfel Byd Cyntaf, cofio menywod dylanwadol a chofio adeiladau.
Dei Tomos: 18/03/2018 - Dei Tomos yn sgwrsio â hwn a'r llall ar draws Cymru ac yn cyflwyno ychydig o gerddoriaeth.
Dei Tomos: 20/03/2018 - Dei Tomos yn sgwrsio â hwn a'r llall ar draws Cymru ac yn cyflwyno ychydig o gerddoriaeth.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: 18/03/2018 - Adolygiad o'r papurau newydd, cerddoriaeth a sgwrsio hamddenol.
Emyn Roc a Rôl: HMS Morris - Not available till 1:00pm on Fri 23rd(GMT) - HMS Morris yn recordio fersiwn gyfoes o'r emyn Y Faenol.
Emyn Roc a Rôl: Kizzy Crawford - Kizzy Crawford yn recordio fersiwn gyfoes o Cwm Rhondda.
Galw am y Marc: 16/03/2018 - Golwg ddeifiol a digrif ar helyntion wythnosol y bêl hirgron.
Galwad Cynnar: 24/03/2018 - Not available till 8:00am on Sat 24th(GMT) - Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt.
Galwad Cynnar: Bethan Wyn Jones yn cyflwyno - Bethan Wyn Jones a'i gwesteion yn trafod natur a bywyd gwyllt.
Gareth Glyn: 18/03/2018 - Cerddoriaeth amrywiol yng nghwmni Gareth Glyn.
Gari Wyn: 19/03/2018 - Ail ran sgwrs Gari Wyn gyda Menna a Dafydd Roberts o gwmni Brodwaith.
Geraint Lloyd: 16/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 19/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 20/03/2018 - Shed Dafydd Morgan o Dregaron ydy Shed y Mis.
Geraint Lloyd: 21/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 22/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 23/03/2018 - Not available till 12:00am on Sat 24th(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Hwyrnos Georgia Ruth: 20/03/2018 - Dewis amrywiol o ganeuon o gasgliad Georgia Ruth; disgwyliwch yr annisgwyl!
Hywel Gwynfryn: 18/03/2018 - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Ifan Evans: Owain Gwilym yn cyflwyno - Not available till 2:00pm on Sat 24th(GMT) - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant gydag Owain Gwilym yn sedd Ifan Evans.
Injaroc - Siwpyrgrŵp? - Not available till 7:00pm on Fri 23rd(GMT) - Ian Cottrell sy'n cyflwyno hanes Injaroc, ac yn holi beth aeth o'i le mewn cyfnod mor fyr.
John Hardy: 19/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 20/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 21/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 22/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 23/03/2018 - Not available till 7:00am on Fri 23rd(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Walter: Ellen ap Gwynn - John Walter yn sgwrsio gydag Ellen ap Gwynn, arweinydd Cyngor Sir Ceredigion.
John ac Alun: 18/03/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Ifan Davies yn cyflwyno - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle gydag Ifan Davies yn sedd Lisa Gwilym.
Manylu: I'r Rhwyd - Pa mor iach yw pêl-droed merched yng Nghymru, yn sgil llwyddiant y tîm cenedlaethol?
Manylu: Problem Plastig - Golwg ar y cynnydd enfawr yn y sbwriel plastig sy'n llygru'r môr a'r tir.
Marc Griffiths: 17/03/2018 - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
Marc Griffiths: 24/03/2018 - Not available till 9:00pm on Sat 24th(GMT) - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
O'r Bae: 16/03/2018 - Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.
O'r Bae: 23/03/2018 - Not available till 12:30pm on Fri 23rd(GMT) - Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.
Penwythnos Geth a Ger: 16/03/2018 - Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Penwythnos Geth a Ger: 23/03/2018 - Not available till 10:00pm on Fri 23rd(GMT) - Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Post Cyntaf: 16/03/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg.
Post Cyntaf: 17/03/2018 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn.
Post Cyntaf: 19/03/2018 - Y newyddion diweddaraf o Gymru a'r byd gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 20/03/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 21/03/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 22/03/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 23/03/2018 - Not available till 8:30am on Fri 23rd(GMT) - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg.
Post Cyntaf: 24/03/2018 - Not available till 8:30am on Sat 24th(GMT) - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn.
Post Prynhawn: 16/03/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 19/03/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 20/03/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 21/03/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys.
Post Prynhawn: 22/03/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 23/03/2018 - Not available till 6:00pm on Fri 23rd(GMT) - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Recordiau Rhys Mwyn: 19/03/2018 - Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au.
Richard Rees: 18/03/2018 - Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod.
Stiwdio gyda Nia Roberts: 14/03/2018 - Golwg ar y celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt.
Stiwdio gyda Nia Roberts: 21/03/2018 - Dylanwad y Mabinogi ar lenyddiaeth a chyfrol am y ffotograffydd Phillip Jones Griffiths.
Stori Tic Toc: Penblwydd Dewi - A ddaw Dewi o hyd i drysor yn ei barti pen-blwydd?
Syndrom Down a Fi - Cyfres o brofiadau pobol sy'n byw gyda Syndrom Down, a'u teuluoedd.
Taro'r Post: 16/03/2018 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 19/03/2018 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 20/03/2018 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 21/03/2018 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 22/03/2018 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 23/03/2018 - Not available till 2:00pm on Fri 23rd(GMT) - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Tommo: 19/03/2018 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 20/03/2018 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn sedd Tommo.
Tommo: Marc Griffiths yn cyflwyno - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Marc Griffiths yn sedd Tommo.
Tudur Owen: 16/03/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 17/03/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 23/03/2018 - Not available till 5:00pm on Fri 23rd(GMT) - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 24/03/2018 - Not available till 11:00am on Sat 24th(GMT) - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Wil Morgan: 17/03/2018 - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Wil Morgan: 24/03/2018 - Not available till 12:00am on Sun 25th(GMT) - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Y Talwrn: 2018: Y Ship v Y Manion o'r Mynydd - Criw'r Ship a'r Manion o'r Mynydd sy'n ceisio cyrraedd rownd nesaf y Talwrn.
Y Talwrn: 2018: Y Ship v Y Manion o'r Mynydd - Criw'r Ship a'r Manion o'r Mynydd sy'n ceisio cyrraedd rownd nesaf y Talwrn.
Yr Oedfa: 18/03/2018 - Gwasanaeth ar y Sul dan ofal y Parchedig Dafydd Henry Edwards, Radyr.
Yr Oedfa: 18/03/2018 - Gwasanaeth ar y Sul dan ofal y Parchedig Dafydd Henry Edwards, Radyr.
Ysgol Brofiad - Sioe banel yn seiliedig ar ddyddiau ysgol.