Radio Cymru (HLS Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

Aled Hughes: 11/12/2017 - Tudur Owen a'r cerddor Dewi Ellis Jones yn perfformio'n fyw!
Aled Hughes: 12/12/2017 - Siôn Corn, Nadolig Ysgol Pendalar, gwreiddiau iaith a tharddiad yr ebychiad 'be gebyst'!
Aled Hughes: 13/12/2017 - Trafod rhaglenni talent, cystadleuaeth codio, a'r llyfr gramadeg Cymraeg cyntaf.
Aled Hughes: 15/12/2017 - Siôn Corn, adeiladu tŷ unnos, cân Gaeleg Nadoligaidd o'r Alban a bocsio nôl ar S4C.
Aled Hughes: Eira Wen yn 80 oed - Y ffilm Eira Wen, cystadleuaeth Stori Fer Aled Hughes, sbwriel yn y gofod a rhieni maeth.
Ar Eich Cais: 10/12/2017 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar Eich Cais: 17/12/2017 - Not available till 9:00pm on Sun 17th(GMT) - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: 09/12/2017 - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Ar y Marc: 16/12/2017 - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Beti a'i Phobol: Gwion Hallam - Not available till 1:00pm on Sun 17th(GMT) - Gwion Hallam, enillydd coron Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, yw gwestai Beti George.
Beti a'i Phobol: Lowri Ann Richards - Y gantores a'r actores Lowri Ann Richards sy'n sgwrsio gyda Beti George.
Beti a'i Phobol: Lowri Ann Richards - Y gantores a'r actores Lowri Ann Richards sy'n sgwrsio gyda Beti George.
Bore Cothi: 11/12/2017 - Cerys Mathews yn trafod ei chyfres deledu newydd a'i chynlluniau ar gyfer y Nadolig.
Bore Cothi: 12/12/2017 - Sesiwn Nadoligaidd ar yr accordion gan y cerddorion Mehefin Parry Jones ac Ann Williams.
Bore Cothi: 13/12/2017 - Alun Guy yn trafod carolau'r Nadolig.
Bore Cothi: 14/12/2017 - Hanes a thraddodiad y dyn eira gan Bob Morus!
Bore Cothi: 15/12/2017 - Perfformiad byw gan yr ensemble clasurol Athena.
Bwrw Golwg: 10/12/2017 - Ymateb i sylwadau'r Arlywydd Trump am gydnabod Jerwsalem fel prif ddinas Israel.
Bwrw Golwg: 17/12/2017 - Not available till 8:30am on Sun 17th(GMT) - John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol.
Byd Amaeth: 09/12/2017 - Dei Tomos yn sgwrsio gyda Richard Mills ar ei fferm ieir yn Llanerfyl.
Byd Amaeth: 16/12/2017 - Dei Tomos yn ymweld â fferm Sychtyn, Llanerfyl.
Byd Huw Stephens: 14/12/2017 - Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol.
Camp Lawn: 09/12/2017 - Chwaraeon pnawn Sadwrn, yn cynnwys gemau pêl-droed Abertawe, Casnewydd a Wrecsam.
Camp Lawn: 16/12/2017 - Chwaraeon yn cynnwys sylw i gêm bêl-droed Cambridge United v Casnewydd.
Caniadaeth y Cysegr: 09/12/2017 - Robin Samuel yn cyflwyno Côr Caerdydd yn canu carolau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Caniadaeth y Cysegr: 16/12/2017 - Detholiad o emynau.
Caniadaeth y Cysegr: 16/12/2017 - Not available till 5:00pm on Sun 17th(GMT) - Detholiad o emynau.
Caryl Parry Jones: 14/12/2017 - Caryl a'i gwesteion yn trafod pob math o bynciau.
Cofio: Chwaraeon - John Hardy yn cymryd golwg ar 40 mlynedd o archif chwaraeon Radio Cymru.
Cofio: Chwaraeon - John Hardy yn cymryd golwg ar 40 mlynedd o archif chwaraeon Radio Cymru.
Cofio: Teulu - Not available till 2:00pm on Sun 17th(GMT) - Teulu sydd dan sylw gan John Hardy ar ei ymweliad wythnosol ag archif Radio Cymru.
Cwis Pop: 2017: Morgan Llwyd v Plasmawr - Ail ornest gynderfynol 2017 gydag Ifan Davies a Magi Dodd.
Cymry 1914-1918: Cyfres 3: Ar Flaen y Gad - Cyfres sy'n defnyddio dyddiaduron, llythyron ac atgofion i gyflwyno Cymry'r Rhyfel Mawr.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: 11/12/2017 - Dyfodol papur Y Cymro, Comisiynydd Heddlu'r Gogledd a phennaeth addysg newydd Gwynedd.
Dei Tomos: 10/12/2017 - Dei Tomos yn trafod Stryd Gelert, Treborth, Abertawe ac yn cofio'r Parchedig Huw Jones.
Dei Tomos: 12/12/2017 - Fersiwn fyrrach o raglen nos Sul Dei, yn talu teyrnged i'r Parchedig Huw Jones, Bala.
Dei Tomos: 17/12/2017 - Not available till 7:00pm on Sun 17th(GMT) - Elfyn Pritchard yn trafod ei gyfrol newydd o ysgrifau, a hoff englynion Robin Gwyndaf.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: 10/12/2017 - Adolygiad o'r papurau Sul, a cherddoriaeth a sgwrsio hamddenol.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: 17/12/2017 - Not available till 10:00am on Sun 17th(GMT) - Adolygiad o'r papurau Sul, a cherddoriaeth a sgwrsio hamddenol.
Disg i'r 'Dolig - Sut ma' creu cân Nadoligaidd boblogaidd?
Galwad Cynnar: 09/12/2017 - Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt.
Galwad Cynnar: 16/12/2017 - Gerallt Pennant, Kelvin Jones, Daniel Jenkins-Jones ac Elinor Gwynn yn trafod byd natur.
Gari Wyn: 11/12/2017 - Golwg ar fyd busnes, mentergarwch a Chymreictod.
Geraint Lloyd: 11/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 12/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 13/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 14/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 15/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Gwawr Owen: 10/12/2017 - Detholiad o gerddoriaeth amrywiol.
Gwawr Owen: 17/12/2017 - Not available till 8:00am on Sun 17th(GMT) - Detholiad o gerddoriaeth amrywiol.
Hwyrnos Georgia Ruth: 12/12/2017 - Dewis amrywiol o ganeuon o gasgliad Georgia Ruth; disgwyliwch yr annisgwyl!
Hywel Gwynfryn: 10/12/2017 - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Hywel Gwynfryn: 17/12/2017 - Not available till 4:00pm on Sun 17th(GMT) - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Ifan Evans: 09/12/2017 - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant.
Ifan Evans: 16/12/2017 - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant.
John Hardy: 11/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 12/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 13/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 14/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 15/12/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 18/12/2017 - Not available till 7:00am on Mon 18th(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Walter: 20/09/2017 - Cwestiynau mawr am Gymru, y Cymry a Chymreictod.
John ac Alun: 17/12/2017 - Not available till 12:00am on Mon 18th(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 13/12/2017 - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle.
Marc Griffiths: 09/12/2017 - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
Marc Griffiths: 16/12/2017 - Not available till 9:00pm on Sat 16th(GMT) - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
O'r Bae: 15/12/2017 - Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.
Penwythnos Geth a Ger: 15/12/2017 - Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Post Cyntaf: 09/12/2017 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn.
Post Cyntaf: 11/12/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 12/12/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 13/12/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 14/12/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 15/12/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg.
Post Cyntaf: 16/12/2017 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn.
Post Prynhawn: 11/12/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 12/12/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 13/12/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 14/12/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 15/12/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt.
Recordiau Rhys Mwyn: 11/12/2017 - Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au.
Richard Rees: 10/12/2017 - Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod.
Richard Rees: 17/12/2017 - Not available till 11:30am on Sun 17th(GMT) - Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod.
Siwrnai Siambr Tudur Owen: 11/12/2017 - Mae Tudur Owen yn derbyn her i berfformio gydag Ensemble Cymru.
Stiwdio gyda Nia Roberts: The Chimes - Golwg ar y celfyddydau, gan gynnwys sioe gerdd The Chimes.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Y Llais - Rhaglen yn edrych ar leisiau canu o bob math, gan gynnwys techneg cynhyrchu llais.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Y Llais - Not available till 5:30pm on Sun 17th(GMT) - Rhaglen yn edrych ar leisiau canu o bob math, gan gynnwys techneg cynhyrchu llais.
Stori Tic Toc: Nain a Taid Wil - Jim Pob Dim gyda stori am Wil, sydd ddim yn hoffi ymweld â'i nain a'i daid.
Stori Tic Toc: Noson Nadolig Tegid - Not available till 7:05pm on Sun 17th(GMT) - Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia.
Taro'r Post: 11/12/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd. Reaction to the day's talking points.
Taro'r Post: 12/12/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 13/12/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 14/12/2017 - Garry Owen yng Nghaernarfon, yn clywed ymatebion pobol i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 15/12/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn lle Tommo.
Tommo: Elen Pencwm yn cyflwyno - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Elen Pencwm yn lle Tommo.
Tommo: Ifan Evans yn cyflwyno - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gydag Ifan Evans yn lle Tommo.
Tommo: Ifan Evans yn cyflwyno - Mae Ifan, Bryan yr Organ a'r criw ar y Maes yng Nghaernarfon ar gyfer Parti Nadolig.
Tra Bo Dau: Eric Jones & Lowri Morgan - Nia Roberts yn holi Lowri Morgan ac Eric Jones. Beth yw apêl y byd campau eithafol?
Tra Bo Dau: Eric Jones & Lowri Morgan - Nia Roberts yn holi Lowri Morgan ac Eric Jones. Beth yw apêl y byd campau eithafol?
Tra Bo Dau: Ffion Dafis a Mark Lewis Jones - Not available till 8:00pm on Sun 17th(GMT) - Nia Roberts yn sgwrsio gyda'r actorion Ffion Dafis a Mark Lewis Jones.
Tudur Owen: 09/12/2017 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 15/12/2017 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 16/12/2017 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Wil Morgan: 09/12/2017 - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Wil Morgan: 10/12/2017 - Cerddoriaeth i gloi'r penwythnos, yn ogystal ag ambell jôc!
Wil Morgan: 16/12/2017 - Not available till 12:00am on Sun 17th(GMT) - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Y Silff Lyfrau: Myfi, Iolo a Porth y Byddar - Catrin Beard a'i gwesteion yn adolygu Myfi, Iolo a Porth y Byddar.
Yn Ôl Mewn 5 Munud: 15/12/2017 - Cyfres gyda Huw Stephens yn ymweld â siopau Cymraeg, yn sgwrsio gyda staff a chwsmeriaid.
Yr Oedfa: 09/12/2017 - Gwasanaeth ar y Sul yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru dan ofal Gwyn Morgan, Penderyn.
Yr Oedfa: 09/12/2017 - Gwasanaeth ar y Sul yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru dan ofal Gwyn Morgan, Penderyn.
Yr Oedfa: 17/12/2017 - Not available till 12:00pm on Sun 17th(GMT) - Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent dan ofal y Parchedig Denzil John.
Yr Oedfa: 17/12/2017 - Not available till 6:00am on Sun 17th(GMT) - Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent dan ofal y Parchedig Denzil John.
Ysbïwr Lloyd George - Not available till 4:30pm on Sun 17th(GMT) - Wrth ddilyn ôl traed hen ewythr, mae Rhodri Morgan yn dysgu am ei waith cyfrinachol.