Radio Cymru (HLS Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

Aled Hughes: Rhys Meirion yn cyflwyno - Not available till 9:00am on Mon 20th(GMT) - Gyda thai bach wedi'u rhoi yn yr awyr agored ym Mharis, mae Ifor ap Glyn yn ymuno â Rhys.
Aled Hughes: Rhys Meirion yn cyflwyno - Rhys Meirion sy'n sedd Aled, yn trafod awgrym fod gan un o bob tri pherson dan 35 datŵ.
Aled Hughes: Rhys Meirion yn cyflwyno - Rhys Meirion sy'n sedd Aled, ac yn cael cwmni'r hyfforddwr rygbi Robin McBryde.
Aled Hughes: Rhys Meirion yn cyflwyno - Rhys Meirion sy'n sedd Aled, yn trafod yr Hollywood Walk of Fame.
Aled Hughes: Rhys Meirion yn cyflwyno - Wrth i Rhys Meirion gadw sedd Aled yn gynnes, mae'n cael cwmni Wil Tân.
Aled Hughes: Rhys Meirion yn cyflwyno - Rhys Meirion sy'n sedd Aled, ac yn cael cwmni'r cerddor Mari Pritchard.
Ar Eich Cais: 12/08/2018 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar Eich Cais: 19/08/2018 - Not available till 8:00pm on Sun 19th(GMT) - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: 18/08/2018 - Owain Tudur Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Awr Werin Lisa Gwilym: 15/08/2018 - Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt.
Beti a'i Phobol: Meic Stephens - Beti George yn holi Meic Stephens yn 2009.
Beti a'i Phobol: Terry Dyddgen-Jones - Beti George yn sgwrsio â Terry Dyddgen-Jones, y cyfarwyddwr teledu a ffilm, yn 2011.
Beti a'i Phobol: Terry Dyddgen-Jones - Beti George yn sgwrsio â Terry Dyddgen-Jones, y cyfarwyddwr teledu a ffilm, yn 2011.
Bore Cothi: Bryn Terfel - Cyn rhyddhau ei albwm newydd gyntaf mewn pum mlynedd, mae Bryn Terfel yn ymuno â Shân.
Bore Cothi: Madonna yn 60 - Heledd Cynwal sy'n sedd Shân Cothi, yn barod i nodi pen-blwydd Madonna yn 60 oed.
Bore Cothi: Rebecca Hayes yn cyflwyno - Croeso cynnes dros baned gyda Rebecca Hayes yn lle Shân Cothi.
Bore Cothi: Rebecca Hayes yn cyflwyno - Croeso cynnes dros baned gyda Rebecca Hayes yn lle Shân Cothi.
Bore Cothi: Rebecca Hayes yn cyflwyno - Not available till 11:00am on Mon 20th(GMT) - Croeso cynnes dros baned gyda Rebecca Hayes yn lle Shân Cothi.
Bore Cothi: Rebecca Hayes yn cyflwyno - Croeso dros baned gyda Rebecca yn lle Shân, wrth iddi glywed am Mari Frenhines yr Alban.
Bwrw Golwg: Eisteddfod Caerdydd - John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol yn Eisteddfod Caerdydd.
Bwrw Golwg: O Neuaddlwyd i Fadagasgar - Stori dau genhadwr ifanc yn mynd o Neuaddlwyd ger Aberaeron i Fadagasgar yn 1918.
Byd Amaeth: Sioe Dinbych a Fflint - Dei Tomos yn sgwrsio â hwn a'r llall yn Sioe Dinbych a Fflint 2018.
Byd Huw Stephens: Geraint Jarman - Cerddoriaeth yn cynnwys mix gan Geraint Jarman, a blas ar nifer o gigs 'Steddfod Caerdydd.
Camp Lawn: 18/08/2018 - Chwaraeon yn cynnwys Caerdydd v Newcastle yn Uwch Gynghrair Lloegr.
Caniadaeth y Cysegr: Tabernacl, Caerdydd - Not available till 4:00pm on Sun 19th(GMT) - Canu cynulleidfaol yng Nghapel y Tabernacl, Caerdydd, gyda Denzil John yn cyflwyno.
Caniadaeth y Cysegr: Tabernacl, Caerdydd - Canu cynulleidfaol yn Y Tabernacl, Caerdydd, gyda'r Parchedig Denzil John yn cyflwyno.
Caniadaeth y Cysegr: Tabernacl, Caerdydd - Canu cynulleidfaol yng Nghapel y Tabernacl, Caerdydd, gyda Denzil John yn cyflwyno.
Chwilio am y Bardd a Gollwyd - Stori David Ellis, y bardd o ardal Corwen, a'i gysylltiad personol â Dylan Iorwerth.
Chwilio am y Bardd a Gollwyd - Stori David Ellis, y bardd o ardal Corwen, a'i gysylltiad personol â Dylan Iorwerth.
Co' Bach: Cofiwn: R Williams Parry - Rhaglen o'r archif ddigidol, sef Cofiwn o 1967, gydag Eddie Ladd yn ei thrafod.
Co' Bach: Cofiwn: T. Gwynn Jones - Not available till 6:00pm on Mon 20th(GMT) - Rhaglen o'r archif ddigidol, sef Cofiwn o 1966, gydag Eddie Ladd yn ei thrafod.
Cofio: Gwrthdaro - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud â gwrthdaro.
Cofio: Gwyliau - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud â gwyliau.
Cofio: Gwyliau - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud â gwyliau.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: 15/08/2018 - Dylan Iorwerth a'i westeion yn mynd dan wyneb materion cyfoes.
Dei Tomos: 19/08/2018 - Not available till 6:00pm on Sun 19th(GMT) - Sgyrsiau o raglenni blaenorol, gan gynnwys Dei yng nghwmni'r delynores Sioned Williams.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Carwyn Ellis - Adolygiad o'r papurau Sul, a'r cerddor Carwyn Ellis yw'r gwestai pen-blwydd.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Christine Pritchard - Adolygiad o'r papurau Sul, a'r actores Christine Pritchard yw'r gwestai pen-blwydd.
Dulliau Chwyldro: Pennod 1 - Drama gan Ian Rowlands.
Eisteddfod Genedlaethol 2018: Pigion - Uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, gyda Hywel Gwynfryn yn cyflwyno.
Eisteddfod Genedlaethol 2018: Ymryson Barddas - Rownd derfynol Ymryson Barddas ym Mhabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Eisteddfod Genedlaethol 2018: Ymryson Barddas - Rownd derfynol Ymryson Barddas ym Mhabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Elin Manahan Thomas: 12/08/2018 - Cerddoriaeth yn cynnwys cyfansoddiadau gan Andrew Lloyd Webber, Cleif Harpwood a Debussy.
Elin Manahan Thomas: 19/08/2018 - Cerddoriaeth yn cynnwys cyfansoddiadau gan Karl Jenkins, Dafydd Iwan a John Williams.
Galwad Cynnar: 18/08/2018 - Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth.
Geraint Lloyd: Côr Hen Nodiant - Not available till 11:00pm on Mon 20th(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrsio, gan gynnwys cyfle i ddod i adnabod Côr Hen Nodiant o Gaerdydd.
Geraint Lloyd: Dilwyn Morgan yn cyflwyno - Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Dilwyn Morgan yn lle Geraint Lloyd.
Geraint Lloyd: Dilwyn Morgan yn cyflwyno - Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Dilwyn Morgan yn lle Geraint Lloyd.
Geraint Lloyd: Dilwyn Morgan yn cyflwyno - Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Dilwyn Morgan yn lle Geraint Lloyd.
Geraint Lloyd: Dilwyn Morgan yn cyflwyno - Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Dilwyn Morgan yn lle Geraint Lloyd.
Geraint Lloyd: Dilwyn Morgan yn cyflwyno - Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Dilwyn Morgan yn lle Geraint Lloyd.
Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair: Cant a Pili-pala - Ifor ap Glyn yn edrych ar y geiriau 'cant' a 'pili-pala'.
Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair: Newydd a Talcen - Ifor ap Glyn yn edrych ar y geiriau 'newydd' a 'talcen'.
Hen Ferchetan: 14/08/2017 - Georgia Ruth yn edrych ar sut mae'r ferch yn cael ei phortreadu yn ein caneuon gwerin.
Hen Ferchetan: 21/08/2017 - Not available till 12:00pm on Mon 20th(GMT) - Georgia Ruth yn edrych ar sut mae'r ferch yn cael ei phortreadu yn ein caneuon gwerin.
Hwyrnos Georgia Ruth: Cerys Matthews - Dewis eclectig o gerddoriaeth, a sgwrs gyda Cerys Matthews am The Good Life Experience.
Hywel Gwynfryn: 19/08/2018 - Not available till 3:00pm on Sun 19th(GMT) - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Ifan Evans: 13/08/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: 20/08/2018 - Not available till 4:00pm on Mon 20th(GMT) - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: O Sioe i Sioe: Dinbych a Fflint - Dinbych a Fflint yw'r olaf o'r sioeau i groesawu Ifan, ac mae'n cael cwmni Mared Williams.
Ifan Evans: O Sioe i Sioe: Môn - Wrth barhau i fynd O Sioe i Sioe, mae Ifan yn ymweld â Môn, ac yn cael cwmni Dylan a Neil.
Ifan Evans: O Sioe i Sioe: Sir Benfro - Wrth i Ifan fynd O Sioe i Sioe, mae'n dechrau yn Sir Benfro, gyda Danielle Lewis yn gwmni.
John Hardy: 13/08/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 14/08/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 15/08/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 16/08/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 17/08/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 20/08/2018 - Not available till 6:00am on Mon 20th(GMT) - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John Hardy: 21/08/2018 - Not available till 6:00am on Tue 21st(GMT) - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore.
John ac Alun: 12/08/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
John ac Alun: 19/08/2018 - Not available till 11:00pm on Sun 19th(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Wigwam - Yn cynnwys Wigwam, y band ifanc o Gaerdydd, yn dathlu rhyddhau'r albwm Coelcerth.
Marc Griffiths: Aled Wyn yn cyflwyno - Cymysgedd o'r hen a'r newydd ar nos Sadwrn, gydag Aled Wyn yn lle Marc Griffiths.
Noson Lawen Margaret Williams: 19/08/2018 - Not available till 7:00pm on Sun 19th(GMT) - Hanes rhaglen a ddaeth â lliw i fywydau'r Cymry yn y cyfnod wedi'r Ail Ryfel Byd.
Penwythnos Geth a Ger: 17/08/2018 - Gethin Evans a Geraint Iwan gyda cherddoriaeth a hwyl ar ddechrau'r penwythnos.
Pobol y Môr: Llandudoch - Alun Elidyr yng nghwmni teulu yn Llandudoch sy'n dibynnu ar y môr i ennill eu bywoliaeth.
Pobol y Môr: Pen Llŷn - Not available till 11:30am on Mon 20th(GMT) - Ym Mhen Llŷn, mae Alun Elidyr yn ymweld â phobl sy'n gweithio ar y môr neu'r glannau.
Post Cyntaf: 13/08/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett ac Owain Clarke.
Post Cyntaf: 14/08/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett ac Owain Clarke.
Post Cyntaf: 15/08/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett ac Owain Clarke.
Post Cyntaf: 16/08/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Post Cyntaf: 17/08/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Gwenllian Grigg ac Alun Thomas.
Post Cyntaf: 18/08/2018 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn, gyda David Grundy ac Elin Angharad.
Post Cyntaf: 20/08/2018 - Not available till 7:30am on Mon 20th(GMT) - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Post Prynhawn: 13/08/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 14/08/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 15/08/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 16/08/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 17/08/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 20/08/2018 - Not available till 5:00pm on Mon 20th(GMT) - Dewi Llwyd gyda newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt.
Potes Maip: 17/08/2018 - Plethiad o archif, cyfweliadau cyfredol a cherddoriaeth, gyda Huw Evans yn cyflwyno.
Recordiau Rhys Mwyn: Gareth Potter yn cyflwyno - Not available till 9:00pm on Mon 20th(GMT) - Clasuron coll o gasgliad Gareth Potter yn lle Mr. Mwyn, a Rhys Lloyd yn hel atgofion.
Recordiau Rhys Mwyn: Tŷ Gwydr a REU - Clasuron coll o gasgliad Mr. Mwyn, a Gareth Potter a Mark Lugg yn trafod Tŷ Gwydr a REU.
Richard Rees: 12/08/2018 - Cerddoriaeth a chwmnïaeth i helpu i ymlacio ar fore Sul.
Richard Rees: Linda Griffiths yn cyflwyno - Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar fore Sul, gyda Linda Griffiths yn lle Richard Rees.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Plas Glyn-y-Weddw - Ymweliad â Phlas Glyn-y-Weddw, canolfan gelf a threftadaeth yn Llanbedrog.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Plas Glyn-y-Weddw - Not available till 4:30pm on Sun 19th(GMT) - Ymweliad â Phlas Glyn-y-Weddw, canolfan gelf a threftadaeth yn Llanbedrog.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Shirley Bassey - I gyd-fynd â'i phen-blwydd yn 80 oed, dyma raglen am fywyd a gyrfa Shirley Bassey.
Stori Tic Toc: Alun y Draenog - Not available till 6:05pm on Sun 19th(GMT) - Mae'r amser wedi dod i Alun y draenog fynd i gysgu am y gaeaf, ond dyw e ddim wedi blino.
Stori Tic Toc: Ffrindiau Gorau Albi - Mae gan Albi dri ffrind da o'r enw Ela, Popi a Ned, ond mae e eisiau un arall.
Taro'r Post: 13/08/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 15/08/2018 - Alun Thomas gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 16/08/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 17/08/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 20/08/2018 - Not available till 1:00pm on Mon 20th(GMT) - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: Sioe Sir Benfro - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd yn Sioe Sir Benfro 2018 yn Hwlffordd.
Tudur Owen: 17/08/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 18/08/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Wil Morgan: 18/08/2018 - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Wythnos Fi: Noel James - Golwg ddychanol ar yr wythnos gyda Noel James.
Y Silff Lyfrau: Môr a Mynydd ac Y Düwch - Adolygiadau o ddwy nofel, sef Môr a Mynydd gan Rhian Cadwaladr ac Y Düwch gan Jon Gower.
Y Silff Lyfrau: Môr a Mynydd ac Y Düwch - Not available till 3:30pm on Sun 19th(GMT) - Adolygiadau o ddwy nofel, sef Môr a Mynydd gan Rhian Cadwaladr ac Y Düwch gan Jon Gower.
Yn Ôl Mewn 5 Munud: Siop-y-Bont - Huw Stephens ar ymweliad â Siop-y-Bont, Pontypridd, yn sgwrsio gyda staff a chwsmeriaid.
Yr Odliadur - Rhaglen yn olrhain gwerth Yr Odliadur gan Roy Stephens, gyda Ceri Wyn Jones yn cyflwyno.
Yr Oedfa: 12/08/2018 - Oedfa dan ofal Angharad Roberts, wedi'i darlledu'n wreiddiol yn 2003.
Yr Oedfa: 17/08/2014 - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Carys Awen Jones, Llanelli.
Yr Oedfa: 17/08/2014 - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Carys Awen Jones, Llanelli.