Radio Cymru (HLS Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

'Sgin Ti Lyfr i Mi?: Myfanwy Alexander a Geraint Lovgreen - A yw hoff lyfrau Myfanwy Alexander a Geraint Lovgreen yn dweud cyfrolau amdanynt?
Aled Hughes: 25/05/2018 - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau.
Aled Hughes: Codi Carreg yng Nghricieth - Cyn y gystadleuaeth codi carreg flynyddol yng Nghricieth, mae Aled yn holi Reuben Hughes.
Aled Hughes: Gweithdy Cyfansoddi Caneuon - Y grŵp Adwaith sy'n rhoi gweithdy cyfansoddi caneuon i Aled.
Aled Hughes: Menyn ar Bawennau Cathod - Myrddin ap Dafydd sy'n holi pam fod pobol yn rhoi menyn ar bawennau cathod?
Aled Hughes: Merthyr - Lle Hyfryd? - Mae Morgan Owen yn ystyried ardal Merthyr yn un o'r hyfrytaf yn y byd, ond beth am Aled?
Aled Hughes: Reps Gwyliau - Wrth i Club 18-30 ddod i ben, mae Aled yn holi Alun Williams am y profiad o fod yn rep.
Ar Eich Cais: 20/05/2018 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: 19/05/2018 - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Ar y Marc: 26/05/2018 - Not available till 8:00am on Sat 26th(GMT) - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Benbaladr: Gwlad Pwyl, America, Tsieina a Mecsico - Alun Thomas gyda straeon gan Gymry yng Ngwlad Pwyl, America, Tsieina a Mecsico.
Benbaladr: Sbaen, Twrci, Moroco a Seland Newydd - Alun Thomas gyda straeon gan Gymry yn Sbaen, Twrci, Moroco a Seland Newydd.
Beti a'i Phobol: Arfon Jones - Beti George yn sgwrsio gydag Arfon Jones, Swyddog Maes Gobaith i Gymru.
Beti a'i Phobol: Arfon Jones - Beti George yn sgwrsio gydag Arfon Jones, Swyddog Maes Gobaith i Gymru.
Bore Cothi: Athena - Sgwrs a pherfformiad byw gan y triawd clasurol Athena.
Bore Cothi: Bardd Preswyl Heddlu Dyfed-Powys - Eurig Salisbury yw bardd preswyl Heddlu Dyfed-Powys, ond beth mae hynny'n ei olygu?
Bore Cothi: Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain - Croeso dros baned gyda Heledd Cynwal, sy'n clywed am Ŵyl Corau Meibion Cymry Llundain.
Bore Cothi: Mordeithiau - Beth yw apêl cynyddol mordeithiau i bobl ifanc? Kel Davies a Geraint Pickard sy'n trafod.
Bore Cothi: Pobl Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed - Cyfle i edrych ymlaen at y rhaglen, Pobl Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed.
Bore Cothi: Synhwyrau'n Deffro Atgofion - Sut mae'r synhwyrau'n deffro atgofion? Dr Nia Williams sy'n egluro.
Bwrw Golwg: 20/05/2018 - John Roberts yn trafod efengylu, arwyddocâd Jerwsalem, ac yn cofio Dewi Lloyd Lewis.
Byd Amaeth: 26/05/2018 - Not available till 5:30am on Sat 26th(GMT) - Dei Tomos gyda newyddion a sgyrsiau'n ymwneud â ffermio.
Byd Amaeth: Diwrnod Tir Glas Brenhinol Cymru - Dei Tomos yn crwydro tir Carnbwll, Powys, ar Ddiwrnod Tir Glas Brenhinol Cymru 2018.
Byd Huw Stephens: Abertawe - Rhaglen o Abertawe, gyda cherddoriaeth fyw gan Adwaith, Chroma, NoGood Boyo ac Eädyth.
Camp Lawn: Glasgow Warriors v Scarlets - Sylwebaeth lawn o Scotstoun ar Glasgow Warriors v Scarlets yn rownd gynderfynol y PRO14.
Camp Lawn: Leinster v Scarlets - Not available till 7:00pm on Sat 26th(GMT) - Sylwebaeth lawn o Ddulyn ar Leinster v Scarlets yn rownd derfynol y PRO14.
Caniadaeth y Cysegr: Capel Salem, Llangennech - Canu cynulleidfaol yng Nghapel Salem, Llangennech, gyda Jennifer Clarke yn cyflwyno.
Caniadaeth y Cysegr: Capel Salem, Llangennech - Canu cynulleidfaol yng Nghapel Salem, Llangennech, gyda Jennifer Clarke yn cyflwyno.
Caniadaeth y Cysegr: Capel y Priordy, Caerfyrddin - Not available till 5:00am on Sat 26th(GMT) - Canu cynulleidfaol yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin, gyda Beti Wyn James yn cyflwyno.
Co' Bach: Rhaglen Nodwedd ac Yn ei Elfen - Dwy raglen o'r archif, sef Rhaglen Nodwedd ac Yn ei Elfen, gydag Eddie Ladd yn eu trafod.
Cofio: Addoldai - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud ag addoldai.
Cofio: Addoldai - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud ag addoldai.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Madagasgar a Guernsey - Dylan Iorwerth a'i westeion yn trafod cenhadon Madagasgar a llywodraethiant ynys Guernsey.
Dei Tomos: Geraint Vaughan Jones - Rhaglen yn cynnwys Dei yng nghwmni'r awdur Geraint Vaughan Jones ym Mlaenau Ffestiniog.
Dei Tomos: Geraint Vaughan Jones (Fersiwn Awr) - Ferswin fyrrach o raglen yn cynnwys sgwrs gyda'r awdur Geraint Vaughan Jones.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Rhys Patchell - Adolygiad o'r papurau Sul, a'r Maswr Rhys Patchell yw'r gwestai pen-blwydd.
Dwyn i Gof: Elfed Lewys - Karen Owen yn sgwrsio â phobl am Elfed Lewys, y cawr ar goesau byr.
Dwyn i Gof: Elis Gwyn - Karen Owen yn sgwrsio â phobl am yr amryddawn Elis Gwyn.
Eisteddfod yr Urdd 2018: Pobl Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed - Cyn y 'Steddfod, Sophie Jones sy'n ein cyflwyno i ardal a phobl Brycheiniog a Maesyfed.
Galw am y Marc: Leinster v Scarlets - Not available till 6:30pm on Fri 25th(GMT) - Golwg ddeifiol a digrif ar helyntion byd y bêl hirgron, gydag Aeron Pughe yn cyflwyno.
Galwad Cynnar: 19/05/2018 - Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt.
Galwad Cynnar: 26/05/2018 - Not available till 7:00am on Sat 26th(GMT) - Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt.
Gari Wyn: Gŵyl Fwyd Caernarfon - Rhaglen o Ŵyl Fwyd Caernarfon, yn canolbwyntio ar y diwydiant cwrw, gwin a seidr.
Geraint Lloyd: Clwb Camera Dyffryn Ogwen - Cerddoriaeth a sgwrs ar y shifft hwyr, gan gynnwys hanes Clwb Camera Dyffryn Ogwen.
Geraint Lloyd: Côr Merched Tybie a Gŵyl Môn Mai - Nan Daniel sydd â hanes Côr Merched Tybie, wrth i Mathew Thomas sôn am Ŵyl Môn Mai.
Geraint Lloyd: Dafydd Llanfihangel - Mab y Mynydd yw CD newydd Dafydd Llanfihangel, ac mae'n ymuno â Geraint am sgwrs.
Geraint Lloyd: Glasu a Miri Mai - Myrddin Davies sy'n trafod cwmni hufen ia Glasu, a sylw i ddigwyddiad Miri Mai yn Aberdâr.
Geraint Lloyd: Rali Portiwgal - Not available till 11:00pm on Fri 25th(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrs ar y shifft hwyr, gan gynnwys Elfyn Evans yn trafod Rali Portiwgal.
Geraint Lloyd: Theatr Fach Llangefni a'r Ffair Wanwyn - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Gwyn L Williams: 20/05/2018 - Cerddoriaeth yn cynnwys cyfansoddiadau gan Ennio Morricone, Handel a Duke Ellington.
Haf o Hud: Linda a Lisa - Mae'n Haf o Hud ar Radio Cymru, ac mae Linda Griffiths a Lisa Angharad yma i'n diddanu.
Haf o Hud: Linda a Lisa - Not available till 4:30pm on Sat 26th(GMT) - Mae'n Haf o Hud ar Radio Cymru, ac mae Linda Griffiths a Lisa Angharad yma i'n diddanu.
Hwyrnos Georgia Ruth: David Wrench - Cerddoriaeth yn cynnwys awr o draciau Llechen Lân wedi'u dewis gan David Wrench.
Hywel Gwynfryn: 20/05/2018 - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Ifan Evans: 19/05/2018 - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant.
Ifan Evans: 21/05/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: 22/05/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy.
Ifan Evans: Owain Gwilym yn cyflwyno - Not available till 1:00pm on Sat 26th(GMT) - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant gydag Owain Gwilym yn lle Ifan Evans.
John Hardy: 21/05/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 22/05/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 23/05/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 24/05/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 25/05/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John ac Alun: 20/05/2018 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 23/05/2018 - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle.
Marc Griffiths: 19/05/2018 - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
Marc Griffiths: 20/05/2018 - Cerddoriaeth o'r gorffennol i'r presennol, gyda Marc Griffiths yn lle Richard Rees.
Marc Griffiths: 23/05/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc yn lle Ifan.
Marc Griffiths: 24/05/2018 - Cwmni da a cherddoriaeth dda, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc yn lle Ifan.
Marc Griffiths: 26/05/2018 - Not available till 9:00pm on Sat 26th(GMT) - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
O'r Bae: Gwariant ar Iechyd - Saith deg mlynedd ers ei sefydlu, ai cynyddu gwariant yw'r ateb i broblemau'r NHS?
O'r Bae: Urddas a Pharch - Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod Polisi Urddas a Pharch Cynulliad Cymru.
Penwythnos Geth a Ger: 25/05/2018 - Not available till 9:00pm on Fri 25th(GMT) - Gethin Evans a Geraint Iwan gyda cherddoriaeth a hwyl ar ddechrau'r penwythnos.
Post Cyntaf: 18/05/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg.
Post Cyntaf: 19/05/2018 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Nia Cerys a Dylan Griffiths.
Post Cyntaf: 21/05/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 22/05/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 23/05/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 24/05/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 25/05/2018 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg.
Post Cyntaf: 26/05/2018 - Not available till 7:30am on Sat 26th(GMT) - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg ac Elin Angharad.
Post Prynhawn: 18/05/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 21/05/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas.
Post Prynhawn: 22/05/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Sara Esyllt.
Post Prynhawn: 23/05/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas.
Post Prynhawn: 24/05/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys.
Post Prynhawn: 25/05/2018 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Recordiau Rhys Mwyn: Hogia'r Wyddfa - Taith gerddorol yn ôl i'r 1960au, yng nghwmni Arwel Jones a Myrddin Owen o Hogia'r Wyddfa.
Sbardun - Lisa Gwilym sy'n holi Gwenno Huws ac Emyr Huws Jones am y diweddar Alun 'Sbardun' Huws.
Stiwdio gyda Nia Roberts: 07/03/2018 - Rhaglen i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Merched a Ffotograffiaeth - Golwg ar y celfyddydau, gan gynnwys ymweliad ag arddangosfa Merched a Ffotograffiaeth.
Stori Tic Toc: A'i Wynt yn ei Fol - Mae Ben Dant eisiau iddo fe a Capten Cnec fod yn ffrindiau, ond mae ganddo un amod.
Taro'r Post: 18/05/2018 - Ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 21/05/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 22/05/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 23/05/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 24/05/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Taro'r Post: 25/05/2018 - Garry Owen gydag ymateb i bynciau trafod y dydd.
Tudur Owen: 18/05/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 19/05/2018 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 26/05/2018 - Not available till 10:00am on Sat 26th(GMT) - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Wil Morgan: 19/05/2018 - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Wil Morgan: 26/05/2018 - Not available till 11:00pm on Sat 26th(GMT) - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Y Talwrn: 2018: Ffoaduriaid v Glannau Teifi - Gornest rhwng Y Ffoaduriaid a Glannau Teifi yn ail rownd cystadleuaeth 2018.
Y Talwrn: 2018: Ffoaduriaid v Glannau Teifi - Gornest rhwng Y Ffoaduriaid a Glannau Teifi yn ail rownd cystadleuaeth 2018.
Yr Hanner Call: 24/05/2018 - Golwg bryfoclyd yr hanner call ar y byd a'i bethau.
Yr Oedfa: Poblogrwydd - Not available till 5:00am on Sun 27th(GMT) - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Beti Wyn James. Poblogrwydd yw'r thema.
Yr Oedfa: Sulgwyn - Gwasanaeth yn nodi'r Sulgwyn, dan arweiniad Denzil a Sian John.
Yr Oedfa: Sulgwyn - Gwasanaeth yn nodi'r Sulgwyn, dan arweiniad Denzil a Sian John.