Radio Cymru (HLS Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

Aled Hughes: Eisteddfod Ynys Môn: Gwener - Ymunwch ag Aled ar grwydr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Aled Hughes: Gaynor Davies yn cyflwyno - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau gyda Gaynor Davies yn sedd Aled Hughes.
Aled Hughes: Gaynor Davies yn cyflwyno - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau gyda Gaynor Davies yn sedd Aled Hughes.
Aled Hughes: Gaynor Davies yn cyflwyno - Gaynor sy'n sedd Aled i drafod rhandiroedd gyda Rhiain Davies.
Aled Hughes: Graceland - 40 mlynedd ers marwolaeth Elvis, mae Walter Richards yn ymuno â Gaynor i drafod Graceland.
Aled Hughes: Rhannu Lluniau - Not available till 9:00am on Fri 18th(GMT) - A ydi'r rhwydweithiau cymdeithasol yn lle i rannu lluniau o blant? Gaynor sy'n sedd Aled.
Ar Eich Cais: 13/08/2017 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: 12/08/2017 - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Ar y Marc: 19/08/2017 - Not available till 8:00am on Sat 19th(GMT) - Ian Gill a'i westeion yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Beti a'i Phobol: Tony Bianchi - Beti George yn sgwrsio gyda'r llenor Tony Bianchi.
Beti a'i Phobol: Tony Bianchi - Beti George yn sgwrsio gyda'r llenor Tony Bianchi.
Bore Cothi: 18/08/2017 - Not available till 11:00am on Fri 18th(GMT) - Ar ôl rhyddhau ei halbwm, Perlau Pefriol / Scintillation, mae Elfair Grug yn ymuno â Shân.
Bore Cothi: Annibyniaeth India - Rebecca Hayes sydd yn sedd Shân, 70 mlynedd ers i Ddeddf Annibyniaeth India ddod i rym.
Bore Cothi: Pinc - O'r 'catwalk' i win rhosliw, mae Shân yn rhoi tipyn o sylw i binc yn y rhaglen hon.
Bore Cothi: Rebecca Hayes yn cyflwyno - Croeso cynnes dros baned gyda Rebecca Hayes yn lle Shân Cothi.
Bore Cothi: Titanic - Wrth i Rebecca Hayes gadw sedd Shân yn dwym, mae'n nodi 20 mlynedd ers rhyddhau Titanic.
Bwrw Golwg: Crefydd a Moeseg yn y Brifwyl - John Roberts yn crynhoi crefydd a moeseg yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Byd Amaeth: 19/08/2017 - Not available till 5:30am on Sat 19th(GMT) - Newyddion a sgyrsiau am fyd amaeth gyda Dei Tomos.
Byd Amaeth: Wyau Llygredig - Dei Tomos gyda newyddion a sgyrsiau am fyd amaeth, gan gynnwys sgandal y wyau llygredig.
Byd Huw Stephens: Eisteddfod Môn a Ffarout - Uchafbwyntiau Huw o Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a mics gan Ffarout.
Camp Lawn: 19/08/2017 - Not available till 4:30pm on Sat 19th(GMT) - Chwaraeon gyda Catrin Heledd, gan gynnwys Wolves v Caerdydd yn y Bencampwriaeth.
Caniadaeth y Cysegr: Plant Môn: Gwyn L Williams - Gwyn L Williams, un o blant Môn, sy'n dewis ei hoff emynau ac yn esbonio pam.
Caniadaeth y Cysegr: Plant Môn: Gwyn L Williams - Gwyn L Williams, un o blant Môn, sy'n dewis ei hoff emynau ac yn esbonio pam.
Caniadaeth y Cysegr: Plant Môn: Nia Lloyd Jones - Not available till 5:00am on Sat 19th(GMT) - Nia Lloyd Jones, un o blant Môn, sy'n dewis ei hoff emynau ac yn esbonio pam.
Caryl Parry Jones: Caneuon Serch - Trafodaeth ar ganeuon serch yng nghwmni Pwyll ap Siôn, Marged Rhys ac Ynyr Roberts.
Cenwch im yr Hen Ganiadau - Margaret Williams gyda detholiad o berfformiadau yng Nghapel Moreia, Llangefni.
Cofio: Dyfnallt Morgan, Meredith Edwards a Jac Davies - Rhaglen yn nodi canmlwyddiant Dyfnallt Morgan, Meredith Edwards a Jac Davies.
Cofio: Dyfnallt Morgan, Meredith Edwards a Jac Davies - Rhaglen yn nodi canmlwyddiant Dyfnallt Morgan, Meredith Edwards a Jac Davies.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Dyfodol Diwydiant Cyhoeddi Cymru - Trafodaeth ar ddyfodol diwydiant cyhoeddi Cymru, wedi'i recordio yn Eisteddfod Ynys Môn.
Dei Tomos: Teithio Cymru ar Drenau - Amrywiaeth o sgyrsiau yn cynnwys Ian Parri yn sôn am deitho Cymru ar drenau.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Deri Tomos - Adolygiad o'r papurau Sul, a'r Athro Deri Tomos yw'r gwestai pen-blwydd.
Drama ar Radio Cymru: Colli Awen: Pennod 6 - Pennod olaf Colli Awen, cyfres ddrama ysgafn gan Graham Jones.
Eisteddfod Ynys Môn: Llais y Maes: Gwener - Blas ar gerddoriaeth fyw Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn gyda Lisa Gwilym ac Elen Pencwm.
Eisteddfod Ynys Môn: O'r Babell Lên: Gwener - Ffion Dafis gyda detholiad o sesiynau'r dydd ym Mhabell Lên Eisteddfod Ynys Môn.
Eisteddfod Ynys Môn: O'r Maes: Bore Gwener - Seithfed diwrnod y cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Eisteddfod Ynys Môn: O'r Maes: Pnawn Gwener - Yn cynnwys Seremoni Cadeirio'r Bardd.
Eisteddfod Ynys Môn: O'r Maes: Sadwrn Olaf - Marathon o raglen i gloi wythnos o ddarlledu o Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.
Eisteddfod Ynys Môn: Tocyn Wythnos: Gwener - Trafodaeth ar ddigwyddiadau'r dydd, gan gynnwys Osian Rhys Jones yn ennill y Gadair.
Eisteddfod Ynys Môn: Ymryson y Beirdd - Rownd Derfynol Ymryson y Beirdd ym Mhabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Eisteddfod Ynys Môn: Ymryson y Beirdd - Rownd Derfynol Ymryson y Beirdd ym Mhabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Galwad Cynnar: 12/08/2017 - Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt.
Galwad Cynnar: 19/08/2017 - Not available till 7:00am on Sat 19th(GMT) - Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt.
Gari Wyn: Busnes yr Eisteddfod - Trafodaeth ar yr Eisteddfod Genedlaethol fel busnes.
Geraint Cynan: 13/08/2017 - Detholiad o gerddoriaeth amrywiol gyda'r cerddor Geraint Cynan.
Geraint Lloyd: 14/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 15/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 16/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 17/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 18/08/2017 - Not available till 11:00pm on Fri 18th(GMT) - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Gwerin Georgia Ruth: 15/08/2017 - Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt.
Gwlad Al Lewis: 60au a'r 70au - Not available till 11:30am on Fri 18th(GMT) - Cyfres gyda'r cerddor Al Lewis yn edrych ar ddylanwad canu gwlad ar gerddoriaeth Gymraeg.
Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair: Casgliad 6 - Not available till 12:00pm on Fri 18th(GMT) - Ifor ap Glyn yn edrych ar y geiriau 'nhw', 'ceg', 'tjocled' a 'meddwi'.
Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair: Milgi - Ifor ap Glyn yn edrych ar darddiad a datblygiad y gair 'milgi'.
Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair: Pêl - Ifor ap Glyn yn edrych ar darddiad a datblygiad y gair pêl.
Hen Ferchetan: 14/08/2017 - Georgia Ruth yn edrych ar sut mae'r ferch yn cael ei phortreadu yn ein caneuon gwerin.
Hwyrnos Georgia Ruth: 15/08/2017 - Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt.
Hywel Gwynfryn: Pigion y Genedlaethol - Detholiad o uchafbwyntiau'r wythnos yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.
Ifan Evans: 19/08/2017 - Not available till 1:00pm on Sat 19th(GMT) - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant.
Ifan Evans: Eisteddfod Ynys Môn - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant gydag Ifan Evans yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
John Hardy: 14/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 15/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 16/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 17/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 18/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Walter: Tri yn Trafod - Iolo Williams, Angharad Mair a Dafydd Elis-Thomas yw'r tri yn trafod yn yr Eisteddfod.
John ac Alun: 13/08/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: Elan Evans - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle gydag Elan Evans yn sedd Lisa Gwilym.
Marc Griffiths: Elen Pencwm yn cyflwyno - Not available till 8:00pm on Sat 19th(GMT) - Elen Pencwm sy'n sedd Marc gyda chymysgedd o'r hen a'r newydd, a cheisiadau lu.
Penwythnos Geth a Ger: 18/08/2017 - Not available till 9:00pm on Fri 18th(GMT) - Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Post Cyntaf: 11/08/2017 - Gyda Dylan Jones yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn a Gwenllian Grigg yn y stiwdio.
Post Cyntaf: 12/08/2017 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg a Catrin Heledd.
Post Cyntaf: 14/08/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas ac Elin Gwilym.
Post Cyntaf: 15/08/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Post Cyntaf: 16/08/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Post Cyntaf: 17/08/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Post Cyntaf: 18/08/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Post Cyntaf: 19/08/2017 - Not available till 7:30am on Sat 19th(GMT) - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Sara Esyllt a Catrin Heledd.
Post Prynhawn: 11/08/2017 - Newyddion y dydd gyda Nia Thomas yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Post Prynhawn: 14/08/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Owain Clarke.
Post Prynhawn: 15/08/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Owain Clarke.
Post Prynhawn: 16/08/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Owain Clarke.
Post Prynhawn: 17/08/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Sara Esyllt.
Post Prynhawn: 18/08/2017 - Not available till 5:00pm on Fri 18th(GMT) - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Recordiau Rhys Mwyn: 14/08/2017 - Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au.
Richard Rees: 13/08/2017 - Detholiad o'r gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Cardini - Rhaglen am Cardini, y consuriwr o Abertawe.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Harry Hughes Williams - Kate Crockett sy'n cyflwyno'r rhifyn hwn am Harry Hughes Williams, yr arlunydd o Fôn.
Stori Tic Toc: Siwpertaid - Mae Wiliam yn destun sbort am roi ei drôns dros ei drowsus, nes i Siwpertaid achub y dydd.
Taro'r Post: 14/08/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 15/08/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 17/08/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 18/08/2017 - Not available till 1:00pm on Fri 18th(GMT) - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: Eisteddfod Ynys Môn: Gwener - Alun Thomas gydag ymateb i bynciau trafod y dydd yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Taro'r Post: Sioe Sir Benfro - Garry Owen gydag ymateb i rai o bynciau trafod y dydd yn Sioe Sir Benfro 2017.
Tommo: 14/08/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 15/08/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 17/08/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: Sioe Sir Benfro - Byddwch barod am unrhyw beth wrth i Tommo a'r criw ddarlledu o Sioe Sir Benfro, Hwlffordd.
Tudur Owen: 18/08/2017 - Not available till 4:00pm on Fri 18th(GMT) - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 19/08/2017 - Not available till 10:00am on Sat 19th(GMT) - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Wastod ar y Tu Fas: Northern Soul - Rhys Mwyn yn edrych ar hanes cerddoriaeth northern soul a'i dilynwyr.
Welsh Whisperer: 18/08/2017 - Not available till 6:00pm on Fri 18th(GMT) - Dwli a cherddoriaeth ar danwydd diesel coch - dewch i 'nabod y Welsh Whisperer!
Wil Morgan: Llŷr Griffiths-Davies yn cyflwyno - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn gyda Llŷr Griffiths-Davies yn sedd Wil Morgan.
Wil Morgan: Llŷr Griffiths-Davies yn cyflwyno - Not available till 11:00pm on Sat 19th(GMT) - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn gyda Llŷr Griffiths-Davies yn sedd Wil Morgan.
Y Silff Lyfrau: Dechrau Canu, Dechrau Wafflo a Fabula - Adolygiadau o Dechrau Canu, Dechrau Wafflo gan Kees Huysmans a Fabula gan Llŷr Gwyn Lewis.
Yr Arwr: Hedd Wyn - Ganrif ers marwolaeth Hedd Wyn, dyma stori y gerdd, y Gadair a'r bardd.
Yr Oedfa: 20/08/2017 - Not available till 5:00am on Sun 20th(GMT) - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Gwilym Wyn Roberts, Caerdydd.
Yr Oedfa: Mynd Adref - Gwasanaeth dan ofal Emlyn Richards, gyda chymorth Ruth Richards ac Anna Jane Evans.
Yr Oedfa: Mynd Adref - Gwasanaeth dan ofal Emlyn Richards, gyda chymorth Ruth Richards ac Anna Jane Evans.