Radio Cymru (iPlayer Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

Aled Hughes: 18/10/2017 - Straeon cyfredol a'r gerddoriaeth orau.
Aled Hughes: Claddedigaethau Naturiol - Gyda chladdedigaethau naturiol yn dod yn fwy poblogaidd, dyma ymweld â Gwarchodfa Boduan.
Aled Hughes: Cofnodi Gwyfynod - Ar ymweliad â Llandudno, mae Aled yn holi Ian Keith Jones am gofnodi gwyfynod.
Aled Hughes: Dim Cwpan y Byd i Gymru - Ar ôl y siom o fethu â chyrraedd Rwsia, mae Aled yn mentro deffro Dylan Griffiths eto.
Aled Hughes: Hel Madarch - Coedwig yn Nantmor ydi'r lleoliad ar gyfer hel madarch gyda Cynan Jones.
Aled Hughes: Proffwydo'r Tywydd - Jenny Ogwen ac Owain Wyn Evans sy'n trafod proffwydo'r tywydd, ddoe a heddiw.
Aled Hughes: Trefnu Blodau - Yng Nghaeathro, mae Aled yn gobeithio helpu trefnydd blodau i fathu term Cymraeg newydd.
Ar Eich Cais: 15/10/2017 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: 14/10/2017 - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Beti a'i Phobol: Andrew Tamplin - Beti George yn sgwrsio gydag Andrew Tamplin, Cyfarwyddwr Canna Consulting yng Nghaerdydd.
Beti a'i Phobol: Elin Jones - Beti George yn sgwrsio gydag Elin Jones, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Bore Cothi: 10/10/2017 - Yn cynnwys sgwrs gyda Keith Morris am brosiect lluniau a ddechreuodd yn y 1980au.
Bore Cothi: 11/10/2017 - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi.
Bore Cothi: 18/10/2017 - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi.
Bore Cothi: Ffenestri - Wrth i Ffenestri ailffurfio, mae Martyn Geraint a Geraint James o'r grŵp yn ymuno â Shân.
Bore Cothi: Fi, a Mr Huws - Cyfle i glywed pennod gyntaf addasiad Radio Cymru o Fi, a Mr Huws gan Mared Lewis.
Bore Cothi: Sylwebaeth Gyntaf R. Alun Evans - Ddeugain mlynedd ers ei sylwebaeth gyntaf ar Radio Cymru, beth yw atgofion R. Alun Evans?
Bore Cothi: Ysgoloriaeth Bryn Terfel - Ddiwrnod cyn Ysgoloriaeth Bryn Terfel, mae Shân yn cael cwmni'r beirniad Catherine Ayres.
Bwrw Golwg: 15/10/2017 - John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol.
Byd Amaeth: 14/10/2017 - Newyddion a sgyrsiau am fyd amaeth gyda Dei Tomos.
Byd Huw Stephens: 12/10/2017 - Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol.
Caniadaeth y Cysegr: Pererindod Pantycelyn - Wyn James sy'n cyflwyno rhaglen o emynau William Williams, Pantycelyn.
Caniadaeth y Cysegr: Pererindod Pantycelyn - Wyn James sy'n cyflwyno rhaglen o emynau William Williams, Pantycelyn.
Cofio: Adar - Mynd i fyd yr adar mae John Hardy ar yr ymweliad hwn ag archif Radio Cymru.
Cofio: Boneddigion - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud â boneddigion.
Cofio: Boneddigion - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud â boneddigion.
Cwis Pop: 2017: Maes y Gwendraeth v Brynhyfryd - Ysgolion Maes y Gwendraeth a Brynhyfryd yn cystadlu yn rownd gyntaf 2017.
Cymraeg 2050: Diddanu'r Miliwn - Karl Davies yn edrych ar berthnasedd S4C i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Cymraeg 2050: Dysgu'r Miliwn - Golwg ar gyfraniad addysg at sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Gynnau yn America - Wedi'r gyflafan ddiweddar yn Vegas, dyma drafod yr hawl i fod yn berchen gwn yn America.
Dathlu'r Deugain: Miss Blodyn Tatws: John Pierce Jones a Sue Roderick - I nodi deugain mlwyddiant Radio Cymru yn 2017, dyma bennod o Miss Blodyn Tatws o 2002.
Dei Tomos: 15/10/2017 - Dei Tomos yn sgwrsio gyda hwn a'r llall ac yn cyflwyno ychydig o gerddoriaeth.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Gai Toms a Syllu ar Walia' - Gai Toms yw'r gwestai pen-blwydd, ac adolygiad o Syllu ar Walia' gan Ffion Dafis.
Galwad Cynnar: Ynys Lawd - Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt ar Ynys Lawd ym Môn.
Gari Wyn: Pero - Sgwrs gyda Dewi Parry a Jonathan Rees o gwmni bwyd anifeiliaid Pero ym Metws y Coed.
Geraint Lloyd: 10/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 11/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 12/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 13/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 17/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 18/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: Wil Morgan yn cyflwyno - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog gydag Wil Morgan yn lle Geraint Lloyd.
Gwarchod y Gwyllt: 15/10/2017 - Iolo Williams a'i westeion yn crwydro un o gynefinoedd gwyllt Cymru.
Gwarchod y Gwyllt: 15/10/2017 - Iolo Williams a'i westeion yn crwydro un o gynefinoedd gwyllt Cymru.
Gwarchod y Gwyllt: Garndolbenmaen - Iolo Williams a'i westeion ar ymweliad â fferm fynydd yng Ngarndolbenmaen, Gwynedd.
Gwerin Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno - Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt gydag Iolo Whelan yn lle Georgia Ruth.
Gwerin Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno - Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt gydag Iolo Whelan yn lle Georgia Ruth.
Hawl i Holi: Caerffili - Trafodaeth wleidyddol o flaen cynulleidfa yng Nghaerffili, gyda Dewi Llwyd yn cadeirio.
Hwyrnos Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno - Dewis eclectig o gerddoriaeth gydag Iolo Whelan yn lle Georgia Ruth.
Hwyrnos Georgia Ruth: Iolo Whelan yn cyflwyno - Dewis eclectig o gerddoriaeth gydag Iolo Whelan yn lle Georgia Ruth.
Hywel Gwynfryn: 15/10/2017 - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Ifan Evans: 14/10/2017 - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant.
John Hardy: 11/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 12/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 13/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 16/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 17/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 18/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 19/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Walter: 18/10/2017 - Cwestiynau mawr am Gymru, y Cymry a Chymreictod.
John ac Alun: 15/10/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 11/10/2017 - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 18/10/2017 - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle.
Manylu: 'Triongl Evo' - Golwg ar y frwydr i ddal gyrrwyr sy'n defnyddio tair ffordd yn y gogledd fel trac rasio.
Manylu: 'Triongl Evo' - Golwg ar y frwydr i ddal gyrrwyr sy'n defnyddio tair ffordd yn y gogledd fel trac rasio.
Marc Griffiths: 14/10/2017 - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
Melin Bupur: Teulu - Cyfres yn cynnwys lleisiau a straeon sy'n adlewyrchu Cymru heddiw yn ei holl amrywiaeth.
O'r Bae: Gwariant Cyhoeddus ac Addysg Gymraeg - Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod gwariant cyhoeddus ac addysg Gymraeg.
Penwythnos Geth a Ger: 13/10/2017 - Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Post Cyntaf: 10/10/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 11/10/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 12/10/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 13/10/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg.
Post Cyntaf: 14/10/2017 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn.
Post Cyntaf: 16/10/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 17/10/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 18/10/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Prynhawn: 10/10/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas.
Post Prynhawn: 11/10/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 12/10/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys.
Post Prynhawn: 13/10/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 16/10/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 17/10/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 18/10/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Recordiau Rhys Mwyn: 16/10/2017 - Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au.
Richard Rees: Marc Griffiths yn cyflwyno - Y gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod gyda Marc Griffiths yn lle Richard Rees.
Robat Arwyn: 15/10/2017 - Detholiad o gerddoriaeth amrywiol.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Aneurin a Meirion Jones - Nia Roberts yng nghwmni'r tad a'r mab, yr arlunwyr Aneurin a Meirion Jones.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Aneurin a Meirion Jones - Nia Roberts yng nghwmni'r tad a'r mab, yr arlunwyr Aneurin a Meirion Jones.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Portmeirion - Hanner canrif ers cyfres deledu The Prisoner, dyma raglen am bentref Portmeirion.
Stori Tic Toc: Bobi'r Broga Hip Hop - Mae Bobi'n froga talentog iawn, ond nid yw'n hapus iawn.
Taro'r Post: 10/10/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 11/10/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 12/10/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 13/10/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 16/10/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 17/10/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 18/10/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Tommo: 10/10/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 11/10/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 12/10/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 16/10/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 17/10/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 18/10/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tudur Owen: 13/10/2017 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: Huw Stephens yn cyflwyno - Dwyawr o'r gerddoriaeth orau ar fore Sadwrn gyda Huw Stephens yn sedd Tudur Owen.
Wil Morgan: 14/10/2017 - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Wythnos Fi: Gethin Evans - Golwg ddychanol ar ddigwyddiadau'r wythnos a fu trwy lygaid Gethin Evans.
Y Blew - Teyrnged i'r grŵp Y Blew, hanner canrif ers Eisteddfod Y Bala a'u hunig record.
Yr Oedfa: Shwmae Su'mae - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Cen Llwyd, Talgarreg. Shwmae Su'mae yw'r thema.
Yr Oedfa: Shwmae Su'mae - Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Cen Llwyd, Talgarreg. Shwmae Su'mae yw'r thema.