Radio Cymru (iPlayer Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

Aled Hughes: Aberystwyth - Ar ymweliad ag Aberystwyth, mae Aled yn cael rhywfaint o'r hanes lleol gan Gerald Morgan.
Aled Hughes: Al Bach - Wrth ddychwelyd i fferm Myf ac Adrian, mae Aled yn cael y diweddaraf am hanes Al Bach.
Aled Hughes: Erddig - Ddeugain mlynedd ers agor Erddig i'r cyhoedd, mae Aled yn mynd yno i grwydro.
Aled Hughes: Harry Potter yn 20 Oed - 20 mlynedd ers cyhoeddi llyfr cyntaf cyfres Harry Potter, Bethan Sleep sy'n hel atgofion.
Aled Hughes: Menai'r Môr-grwban - Y diweddaraf o Gran Canaria am Menai, y môr-grwban a gafodd sylw yn ôl ym mis Ionawr.
Ar Eich Cais: 25/06/2017 - Dai Jones yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau.
Ar y Marc: 24/06/2017 - Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.
Beti a'i Phobol: Dafydd Dafis - Beti George yn holi Dafydd Dafis mewn rhaglen a gafodd ei darlledu'n wreiddiol yn 1985.
Beti a'i Phobol: Marian Wyn Jones - Beti George yn sgwrsio â Marian Wyn Jones.
Bore Cothi: 19/06/2017 - Alun Guy sy'n ymuno â Shân i drafod Rownd Derfynol BBC Canwr y Byd Caerdydd 2017.
Bore Cothi: 27/06/2017 - Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi.
Bore Cothi: Cadfan Roberts a Ramadan - Sgwrs hefo'r actor Cadfan Roberts, a Sara Yassine yn sôn am gyfnod Ramadan yn dod i ben.
Bore Cothi: Cymorth Cyntaf - Dr Harri Pritchard sy'n ein helpu i baratoi'r bocs cymorth cyntaf ar gyfer tymor yr haf.
Bore Cothi: Diwrnod yr Hunlun - Ar Ddiwrnod yr Hunlun, mae Shân yn trafod hunluniau o'r cartref gyda Leah Hughes.
Bore Cothi: Sbectol Haul - Helen Humphries sy'n ymuno â Shân Cothi i olrhain hanes y sbectol haul.
Bore Cothi: Sioned Gwen Davies - Gyda BBC Canwr y Byd Caerdydd 2017 wedi dod i ben, mae Sioned Gwen Davies yn ymuno â Shân.
Bwrw Golwg: 25/06/2017 - John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol.
Byd Amaeth: Mesurau Rheoli TB - Dei Tomos gydag ymateb i fesurau ychwanegol i reoli TB mewn gwartheg yng Nghymru.
Byd Huw Stephens: 22/06/2017 - Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol.
Bydded Hysbys: Episode 2 - Hanes Maffia Mr Huws a Ffa Coffi Pawb yn hysbysebu ar y clawr i ariannu dwy record.
Camp Lawn: Taith y Llewod 2017: Chiefs v Llewod - Sylwebaeth lawn o Hamilton yn Seland Newydd ar gêm y Chiefs yn erbyn y Llewod.
Camp Lawn: Taith y Llewod 2017: Crysau Duon v Llewod: Prawf 1 - Sylwebaeth lawn o Auckland ar gêm brawf gyntaf Taith y Llewod 2017 yn erbyn y Crysau Duon.
Camp Lawn: Taith y Llewod 2017: Hurricanes v Llewod - Sylwebaeth ar wythfed gêm Taith y Llewod 2017. Tîm yr Hurricanes yw'r gwrthwynebwyr.
Caniadaeth y Cysegr: Capel Bethania, Aberteifi - Trystan Lewis gyda detholiad o ganu cynulleidfaol yng Nghapel Bethania, Aberteifi.
Caniadaeth y Cysegr: Capel Bethania, Aberteifi - Trystan Lewis gyda detholiad o ganu cynulleidfaol yng Nghapel Bethania, Aberteifi.
Caryl Parry Jones: 22/06/2017 - Caryl a'i gwesteion yn trafod pob math o bynciau.
Cofio: Arfordir Gogledd Cymru - John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud ag arfordir gogledd Cymru.
Cofio: Tadau - Tadau ydi thema John Hardy ar yr ymweliad hwn ag archif Radio Cymru.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: Brexit - Flwyddyn ers y refferendwm, dyma raglen gyfan ar Brexit a sefyllfa'r pleidiau erbyn hyn.
Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth: DUP a Newid Hinsawdd - Trafodaeth ar hanes ac uchelgais plaid y DUP yng Ngogledd Iwerddon.
Dei Tomos: Cynnyrch Llenyddol Eisteddfod yr Urdd - Trafodaeth ar gynnyrch cystadlaethau llenyddol Eisteddfod yr Udd 2017.
Dei Tomos: Cynnyrch Llenyddol Eisteddfod yr Urdd (Fersiwn Awr) - Fersiwn fyrrach o drafodaeth ar gynnyrch cystadlaethau llenyddol Eisteddfod yr Udd 2017.
Dei Tomos: Ucheldir Gwent (Fersiwn Awr) - Frank Olding sy'n sgwrsio â Dei am ucheldir Gwent mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul.
Dewi Llwyd ar Fore Sul: Phylip Harries - Yr actor Phylip Harries yw'r gwestai pen-blwydd.
Galwad Cynnar: Sarn Meyllteyrn - Rhai o arbenigwyr Galwad Cynnar yn ateb cwestiynau gan gynulleidfa yn Sarn Meyllteyrn.
Gari Wyn: Eleri a Trefor Hughes, Rhan 1 - Rhan gyntaf sgwrs gydag Eleri a Trefor Hughes, perchnogion cartref henoed yn Llanfairpwll.
Gari Wyn: Eleri a Trefor Hughes, Rhan 2 - Ail ran sgwrs gydag Eleri a Trefor Hughes, perchnogion cartref henoed yn Llanfairpwll.
Geraint Lloyd: 19/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 20/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 21/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 22/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 23/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 26/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Geraint Lloyd: 27/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog ar y shifft hwyr.
Gwawr Gerddorol: 25/06/2017 - Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards.
Gwerin Georgia Ruth: 20/06/2017 - Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt.
Gwerin Georgia Ruth: Lisa Jên yn cyflwyno - Cerddoriaeth werin o Gymru a thu hwnt gyda Lisa Jên yn lle Georgia Ruth.
Gwlad Al Lewis: 80au a'r 90au - Cyfres gydag Al Lewis yn edrych ar ddylanwad canu gwlad ar gerddoriaeth Gymraeg.
Hwyrnos Georgia Ruth: 20/06/2017 - Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt.
Hwyrnos Georgia Ruth: Lisa Jên yn cyflwyno - Dewis eclectig o gerddoriaeth o Gymru a thu hwnt gyda Lisa Jên yn lle Georgia Ruth.
Hywel Gwynfryn: 25/06/2017 - Amrywiaeth o gerddoriaeth, blas ar raglenni Radio Cymru, a dewis Hywel o'r jiwcbocs.
Ifan Evans: 24/06/2017 - Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant.
John Hardy: 20/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 21/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 22/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 23/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 26/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Hardy: 27/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
John Walter: 21/06/2017 - Cwestiynau mawr am Gymru, y Cymry a Chymreictod.
John ac Alun: 25/06/2017 - Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog i gloi'r penwythnos.
Lisa Gwilym yn Cyflwyno...: 21/06/2017 - Cerddoriaeth newydd orau Cymru mewn un lle. Sesiynau, sgyrsiau a pherfformiadau byw.
Lisa Gwilym: 24/06/2017 - Y gerddoriaeth orau ar bnawniau Sadwrn yr haf, beth bynnag y tywydd.
Llaneski: Pennod 1 - Cyfres ddrama wedi'i sgwennu gan Ian Rowlands.
Llaneski: Pennod 2 - Cyfres ddrama wedi'i sgwennu gan Ian Rowlands.
Llaneski: Pennod 3 - Cyfres ddrama wedi'i sgwennu gan Ian Rowlands.
Llaneski: Pennod 4 - Cyfres ddrama gan Ian Rowlands.
Llaneski: Pennod 5 - Cyfres ddrama gan Ian Rowlands.
Lloches: Ruth a Salah - Hanes gwaith Ruth Gwilym Rasool hefo ceiswyr lloches, a stori Salah - ei gŵr o Gwrdistan.
Lloches: Ruth a'r Groes Goch - Ruth Gwilym Rasool yn trafod gwaith y Groes Goch yn helpu ffoaduriaid yng Nghymru.
Manylu: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg? - Pa mor ymarferol ydi cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?
Manylu: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg? - Pa mor ymarferol ydi cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?
Marc Griffiths: 24/06/2017 - Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau.
O'r Bae: 23/06/2017 - Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos.
Penwythnos Geth a Ger: 23/06/2017 - Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Post Cyntaf: 19/06/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 20/06/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 21/06/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 22/06/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 23/06/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Gwenllian Grigg.
Post Cyntaf: 24/06/2017 - Newyddion a chwaraeon bore Sadwrn gyda Gwenllian Grigg ac Owain Llŷr.
Post Cyntaf: 26/06/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Cyntaf: 27/06/2017 - Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones a Kate Crockett.
Post Prynhawn: 19/06/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 20/06/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 21/06/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 22/06/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dewi Llwyd.
Post Prynhawn: 23/06/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas.
Post Prynhawn: 26/06/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas.
Post Prynhawn: 27/06/2017 - Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas.
Pupur a Halen: Episode 2 - Gyda Radio Cymru'n 40 oed, dyma sgetsus a chaneuon cyfredol gan Dyfan a Valmai.
Recordiau Rhys Mwyn: 19/06/2017 - Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au.
Recordiau Rhys Mwyn: Ffa Coffi Pawb - Trafod caneuon a hel atgofion am Ffa Coffi Pawb mae Mr Mwyn a'i westeion yn y rhaglen hon.
Richard Rees: Marc Griffiths yn cyflwyno - Y gerddoriaeth Gymraeg orau o bob cyfnod gyda Marc Griffiths yn lle Richard Rees.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Anarchy Arias - Adolygiad o albwm The Anarchy Arias, sef fersiynau clasurol ac operatig o ganeuon pync.
Stiwdio gyda Nia Roberts: Anarchy Arias - Adolygiad o albwm The Anarchy Arias, sef fersiynau clasurol ac operatig o ganeuon pync.
Stori Tic Toc: Traed Moch - Stori i blant bach am Gwili yn deffro un bore ac yn darganfod ei fod wedi troi yn fochyn.
Taro'r Post: 19/06/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Owain Clarke.
Taro'r Post: 20/06/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled ap Dafydd.
Taro'r Post: 21/06/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Owain Clarke.
Taro'r Post: 22/06/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Owain Clarke.
Taro'r Post: 23/06/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gydag Aled ap Dafydd.
Taro'r Post: 26/06/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Taro'r Post: 27/06/2017 - Ymateb i bynciau trafod y dydd gyda Garry Owen.
Tommo: 19/06/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 20/06/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 21/06/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 22/06/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 26/06/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tommo: 27/06/2017 - Cerddoriaeth, chwerthin a chystadlu gyda Tommo a'r criw.
Tudur Owen: 23/06/2017 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Tudur Owen: 24/06/2017 - Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp.
Wil Morgan: 24/06/2017 - Ceisiadau a chyfarchion ar nos Sadwrn, yn ogystal ag ambell jôc!
Y Talwrn: 2017: Criw'r Llew Coch v Y Glêr - Criw'r Llew Coch a'r Glêr yn cystadlu yn ail ornest rownd wyth olaf 2017.
Y Talwrn: 2017: Criw'r Llew Coch v Y Glêr - Criw'r Llew Coch a'r Glêr yn cystadlu yn ail ornest rownd wyth olaf 2017.
Y Talwrn: 2017: Y Tir Mawr v Caernarfon - Timau'r Tir Mawr a Chaernarfon yn cystadlu yng ngornest gyntaf rownd wyth olaf 2017.
Yr Oedfa: Annisgwyl - Gwasanaeth ar y Sul dan ofal y Parchedig Lyn Lewis Dafis. Annisgwyl yw'r thema.
Yr Oedfa: Annisgwyl - Gwasanaeth ar y Sul dan ofal y Parchedig Lyn Lewis Dafis. Annisgwyl yw'r thema.